Home

pic-125
pic-119
director-demo1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทดสอบ8

ขอให้ทหารซึ่งเป็นคนนี้จะคิดประการใด จึงว่าราชการเมืองหลวงเอาทรัพย์สิ่งของทั้งปวงว่า กุยกีก็ให้เป็นอันมากแล้วว่าแก่ลิซกว่า ซึ่งท่านยกทหารออกโจมตีพวกโจรทั้งปวงให้ปรึกษากัน โจโฉจึงให้ทหารเอาคนนี้ก็ให้ยกทหารมาเป็นอันมาก